Educație incluzivă

Educaţia incluzivă este adeseori asociată cu elevi care au dizabilităţi sau care au „nevoi educaţionale speciale”.  De fapt, incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor şi tinerilor, conform conceptului „şcolii pentru toţi”.

Ce este educaţia incluzivă?

Incluziunea este un proces care poate creşte practic la nesfârşit nivelul învăţării şi al participării pentru toţi elevii. De fapt incluziunea are loc concomitent cu creşterea gradului de participare. O şcoală incluzivă este o şcoală în mişcare.

 • Educaţia incluzivă presupune:
 • Valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului
 • Creşterea participării tuturor elevilor la educaţie şi, totodată, reducerea numărului celor excluşi din cultura, curricula şi valorile comunităţii promovate prin şcoala de masă
 • Restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să răspundă diversităţii elevilor din localitate
 • Reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi elevii, nu doar pentru cei cu dizabilităţi sau cei etichetaţi ca având „nevoi educaţionale speciale”
 • Însușirea învăţămintelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de accesare a şcolii şi de participare din partea unor elevi
 • Înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă ce trebuie depăşită
 • Recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria lor localitate
 • Evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa elevilor
 • Creşterea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în creşterea performanţelor
 • Cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi
 • Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în societate

Participarea şcolară înseamnă învăţarea alături de ceilalţi copii şi colaborarea cu ei, prin împărtăşirea experienţelor de învăţare. Ea presupune implicarea activă în învăţare şi dreptul la opinie în ceea ce priveşte modul în care educaţia este trăită de către fiecare copil. Mai mult, participarea înseamnă recunoaşterea, acceptarea şi valorizarea ca personalitate.

În contextul reformei privind sistemul rezidenţial de îngrijire al copiilor, tot mai mulţi copii cu cerinţe educaţionale speciale vor fi încadraţi în şcoala comunitară în următorii ani. Este oare şcoala noastră pregătită pentru acceptarea acestora? Deşi în ultimii doi ani s-au făcut paşi considerabili în acest sens, totuşi încă mai este mult de făcut. La nivel de intenţie Guvernul a demonstrate că este gata să accepte copiii cu cerinţe educaţionale speciale în şcolile din comunitate astfel încât copiii să se poată întoarce în familiile lor, dar la nivel de reglementare legislativă încă mai rămâne mult de făcut. Cadrele didactice nu cunosc metodologia de lucru cu acești copii, nu ştiu cum să-i noteze, ce fel de teste să le aplice la sfârșit de an şcolar şi dacă o fac-este oare legal? Foarte multe întrebări fără răspuns la momentul de faţă, dar sperăm că în viitorul apropiat vom găsi răspuns la multe din ele.

La moment CCF Moldova vine în susţinerea şcolilor, cadrelor didactice în procesul de creare a condiţiilor pentru adaptarea tuturor copiilor, indiferent de condiţiile lor fizice, intelectuale, sociale, emoţionale etc.

În vederea facilitării procesului de educaţie incluzivă a elevului cu cerinţe educaţionale speciale organizaţia noastră oferă următoarele servicii:

 • Asistenţă educaţională (meditaţie, recuperare educaţională, suport în pregătirea temelor).
 • Asistenţă psihologică (consiliere individuală şi de grup).
 • Asistenţa personalului de sprijin (cadru didactic de sprijin, logoped, psiholog, psihopedagog).
 • Terapii specifice (psihoterapie, ore de recuperare logopedică).