Servicii sociale de zi

Începând cu anul 2005, CCF Moldova/HHC Marea Britanie demarează un proces absolut necesar copiilor, familiilor şi comunităţilor în care aceştia locuiesc, de dezvoltare/extindere a unor servicii de protecţie pentru copil şi familie.

Servicii de zi alternative de tip familie

Pentru a asigura implementarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007 – 2012 și ulterior cea din 2014-2020, CCF Moldova reuşeşte să devină un partener activ al structurilor statale în realizarea acestora, reuşind să creeze, să dezvolte servicii de suport de o înaltă calitate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova.

Modele de bună practică privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru copil şi familie în Republica Moldova create cu suportul şi asistenţa tehnică a CCF Moldova/HHC Marea Britanie:

1. Creșa socială – serviciul de zi pentru copii de la 4 luni până la 3 ani 

Necesitatea creării unui astfel de serviciul a avut la bază rezolvarea a mai multor probleme sociale, printre care dificultăţile materiale, necesitate de a lucra pentru a-şi îngriji şi creşte bebeluşul. Probleme ce necesitau a fi rezolvate pentru a preveni separarea copilului de familia lui. Un astfel de serviciu este destinat copiilor de vârstă fragedă (4 luni-3ani) care cresc în familii ce se află în dificultate şi cu risc sporit de separare de copil. Creșa le va permite copiilor să se afle toată ziua în grija educatorilor, în timp ce părinții lor, în special mamele sau tații singuri se pot angaja la lucru. CCF Moldova în colaborare cu Autoritățile Publice Locale a reușit să dezvolte până la moment 7 creșe de acest gen: 3 – în municipiul Chișinău, 2 – în mun. Bălți și una în orașul Glodeni. Capacitatea unui astfel de grupe este de 12 copii.

Toate sunt dotate conform standardelor și funcționează în regim de grădiniță obișnuită. Copiii se bucură de îngrijirea specifică vârstei fragede: plimbarea, schimbarea scutecelor, hrănirea, somnul, joaca etc

2. Serviciul de zi pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Centrului Municipal de plasament și reabilitare pentru copii de vărstă fragedă

Serviciul respectiv oferă copiilor cu nevoi speciale servicii de recuperare, reabilitare şi socializare, cât şi părinţilor lor posibilitatea de a fi membri activi în comunitate, reuşind astfel să-şi găsească un loc de muncă, iar cel mai important copilul este cel ce rămâne alături de părinţii şi familia lui. CCF Moldova pune accentul pe un aspect extrem de important în reabilitarea copiilor, şi anume intervenţia kinetoterapeutului, care îşi desfăşoară activitatea nu doar în cadrul serviciului de zi, ci şi în mediul natural/firesc copilului cu nevoi speciale. El este cel ce oferă recomandări/consultanţă părinţilor legată de recuperarea copiilor, prin efectuarea şi de vizite la domiciliu, astfel asistând părintele în procesul de recuperarea a copilului. Alte servicii ce au un impact pozitiv asupra copiilor sunt terapia prin artă şi muzică, şedinţe unde copiii au posibilitatea să efectueze diferite lucrări manuale (carduri poştale, globuleţe pentru brad, jucării) şi să-şi exteriorizeze emoţiile prin muzică. Iar pentru a veni în suportul părinţilor copiilor cu nevoi speciale, CCF Moldova oferă servicii de consiliere individuală, informare referitor la beneficiile sociale, astfel reuşindu-se accesarea tuturor serviciilor sociale disponibile.

3. Centre comunitare de lectură şi joacă din r. Orhei (situate în 4 sate din cadrul raionului)

Acest serviciu suplineşte satisfacerea nevoilor educaţionale pentru grupul de copii de vârstă preşcolară. Necesitatea dezvoltării acestui centru a reieşit din motivul lipsei unor instituţii preşcolare în aceste 4 sate. CCF Moldova a contribuit la echiparea acestor centre cu toate materialele necesare, instruirea celor 4 coordonatori ai centrului şi au fost editate 4 ziare trimestriale pentru a informa părinţii despre creşterea şi educaţia copiilor, plus şi un schimb de experienţă practică dintre cele 4 centre comunitare.

4. Centrul de lectură şi joacă pentru copii de vârstă fragedă „CeCeFel” din municipiul Chişinău

A fost dezvoltat pentru copiii din familiile social-vulnerabile din municipiul Chişinău. Cu scopul de a ridica nivelul de dezvoltare a copiilor de vârstă fragedă prin intermediul jocului, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor parentale. În acest sens s-a oferit suport informaţional părinţilor în diverse domenii: psihologic, pedagogic, medical şi logopedic. Sprijin psihologic pentru depăşirea depresiei postnatale a mamelor tinere. La moment serviciul dat are  durabilitatea şi continuitatea  deoarece a fost preluat de către structurile statale, astfel continuându-şi activitatea şi până în prezent.

5. Afterschool – Club școlar pentru copiii aflați în dificultate din Cantemir, Leova, Dondușeni, Edineți și Cimișlia

Serviciul a fost creat la nivel comunitar având rolul de a da posibilitatea copiilor să participe la viaţa de zi cu zi a comunităţii, în şcoală, să-şi facă prieteni, să fie susţinuţi de către profesori, colegi de clasă, să recupereze lacunele şcolare, să fie asistaţi de către specialişti în problemele cu care se confruntau. Acest serviciu a fost de mare ajutor familiilor acestor copii, care treptat şi-au redobândit deprinderile parentale.

6. Serviciul social Echipa Tehnică Mobilă din Cantemir, Leova, Cimişlia, Edineț, Dondușeni, Hâncești, Drochia

Oferă asistenţa tehnică în toate acţiunile ce ţin de prevenirea instituţionalizării, dezvoltarea programelor de sprijin bazate pe comunitate, precum şi  modificarea schemelor de acţiune a factorilor de decizie din raion referitor la modul în care pot fi ajutaţi copiii şi familiile lor. Ajută şi consultă factorii de decizie din raion să reorienteze fondurile pentru procesul de dezinstituţionalizare şi pentru susţinerea noilor servicii, să identifice şi să planifice noi fonduri pentru dezvoltarea serviciilor din comunitate.

7. Centrul de Intervenție Timpurie în mun. Bălți

Primul serviciu socio-medical care a fost dezvoltat de CCF/HHC Moldova în mun. Bălți., destinat copiilor cu vârsta de până la 3 ani din nordul țării. Serviciul se va adresa copiilor cu vârsta până la 3 ani și familiilor lor și vor consta în depistarea precoce a dizabilităților, asigurarea asistenței adecvate fiecărui copil cu tulburări de dezvoltare, inclusiv cu dizabilitate, sau risc de apariție a acestora, oferirea de suport familiei copilului, precum și incluziunii educaționale și sociale a acestuia. Rezultatele obținute cu acești copii depind, în mare măsură, de momentul în care problemele sunt depistate. Depistarea și recuperarea problemelor legate de dizabilitate este important să înceapă la o vârstă cât mai mică a copilului, încă din primele luni de viață. O echipă multidisciplinară, formată din pediatru, neurolog pediatru, psiholog, logoped, kinetoterapeut, asistent medical și asistent social, își va canaliza tot efortul și cunoștințele în ajutorarea părinţilor de a menţine copiii cu nevoi speciale în cadrul familiei și acordarea de ajutor practic copiilor cu nevoi speciale. În același timp, intenția a fost să dezvoltăm servicii aproape de copii, de familii, în comunitățile lor.