Dezinstituționalizare

Dezinstituționalizarea poate fi numit procesul de înlocuire a îngrijirii rezidenţiale cu un set de servicii alternative create pentru a acoperi nevoile copiilor şi a le respecta drepturile.

Ce este dezinstituţionalizarea?

Dezinstituționalizarea poate fi numit procesul de înlocuire a îngrijirii rezidenţiale cu un set de servicii alternative create pentru a acoperi nevoile copiilor şi a le respecta drepturile. Instituţiile reprezintă o abordare superficială, costisitoare, nepotrivită şi centralizată în privinţa îngrijirii copilului.

Numeroasele cercetări efectuate în diferite ţări au demonstrat că instituţiile nu vor putea înlocui niciodată îngrijirea familiei şi modelul necesar copiilor pentru dezvoltarea armonioasă şi realizarea întregului potenţial.

De ce este necesară?

Copiii sub vârsta de 5 ani reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile grupuri. Lipsa ataşamentului faţă de un adult, privarea senzorială şi emoţională duc la întârzieri în dezvoltare, uneori foarte dificil de recuperat;

Copiii de vârstă şcolară din instituţii au performanţe semnificativ mai scăzute la şcoală în comparaţie cu cei de aceeaşi vârstă, sunt supuşi unui risc mai mare de comportamente antisociale şi de a renunţa la şcoală;

Tinerii care părăsesc îngrijirea instituţională au mari probleme în a deveni independenţi deoarece lipsa unor abilităţi esenţiale de trai independent, stima de sine scăzută şi problemele de identitate cresc riscul de abuz, exploatare, trafic sau comportament antisocial şi nu permit re/integrarea socială;

Pentru copiii cu nevoi speciale fiecare zi este importantă în recuperarea lor, ceea ce nu poate fi asigurat de nici o instituţie şi de multe ori aceşti copii vor parcurge un lung traseu instituționalizat pe parcursul întregii vieți.

Dezinstituţionalizarea oferă soluţii individualizate, îngrijire de calitate şi respect pentru fiecare copil. Din aceste considerente, CCF Moldova sprijină procesul de dezinstituţionalizare în Republica Moldova prin următoarele acţiuni:

Prevenirea intrărilor copiilor în instituții;

Reintegrarea copiilor plasaţi în instituţii în familii lor biologice/extinse sau în alte forme alternative de protecţie de tip familial;

Crearea serviciilor alternative pentru protecţia drepturilor copilului.