Servicii alternative de tip familie

Fiecare copil are dreptul să crească în familie. Tocmai din acest considerent, începând cu 2001, în R. Moldova a apărut o profesie nouă, nu una obișnuită, ci una care presupune multă dăruire și bunătate – profesia de a fi părinte (asistent parental profesionist). Este un serviciu social oferit de stat și este una dintre cele mai bune soluţii pentru copiii separaţi de familiile biologice.

Cine este asistentul parental profesionist?

Asistentul parental profesionist (APP) este persoana care oferă îngrijire temporară în familia sa unui copil aflat în situație de risc, dar și oferă sprijinul în reintegrarea copilului în familia lui biologică sau extinsă, iar în situațiile în care copilul obține statut de adopție contribuie la buna pregătire pentru această schimbare în viața copilului. Încurajează copilul să-și păstreze relațiile cu părinții săi, unde e cazul. Este un serviciu de tip familial alternativ orfelinatelor.

Totodată, Asistentul Parental Profesionist este angajat în câmpul muncii, primeşte un salariu lunar (de la 2800 la 4700 de lei), poliţă de asigurare medicală, carnet de muncă și contract individual de muncă. În Asistenţa Parentală Profesionistă pot fi luaţi în plasament un copil, doi sau maximum trei copii dacă sunt fraţi şi surori. Nu puteţi lua în plasament copii care vă sunt rude.

Cum poţi deveni Asistent Parental Profesionist?

Pentru mai multe detalii, sunați la Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului: 022 27 89 60 sau 079 70 80 56.

Direcția asistență socială din raionul în care te afli sau apelează pentru o consultație la CCF Moldova: 022 24 32 26.

Veţi avea parte de o primă discuţie telefonică cu coordonatorii acestui serviciu, veţi beneficia de o consultaţie telefonică primară şi veţi stabili o ulterioară întâlnire directă la Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă.

Dacă sunteţi din alte raioane ale Republicii Moldova, depuneţi o cerere la primărie, la asistentul social sau la secţia de Asistenţă Socială Raională, în care anunţaţi autorităţile că doriţi să deveniţi Asistent Parental Profesionist. Împreună cu această cerere veţi prezenta şi un set de acte despre starea sănătăţii, venitul familiei, spaţiul locativ de care dispuneţi ş.a.

După depunerea cererii, asistentul social din localitate va veni acasă la dvs. pentru a efectua o evaluare. În baza evaluării şi a setului de acte depuse, comisia va lua o decizie finală.

Pentru a pregăti un asistent parental se parcurge un proces complex, care include mai multe etape: informarea, instruirea, evaluarea, aprobarea, potrivirea cu copii, plasarea copiilor și suportul continuu oferit copiilor aflați în acest serviciu.

De ce sprijin veţi beneficia din partea statului?

Copilul plasat beneficiază de alocații anuale şi lunare: indemnizația lunară per copil e de 1400 de lei, iar pentru cei cu dizabilități este de 1820 lei; indemnizația unică la plasament, oferită o dată pe an, este în concordanță cu vârsta și necesitățile copilului: 0-1 ani – 7377 de lei, 1-3 ani – 5533 de lei, 3-18 ani –  3688 de lei, iar pentru cei cu dizabilități – 4795 de lei; indemnizația unică la împlinirea vârstei de 18 ani este 1000 de lei; de asemenea copiii, începând cu vârsta de 7 ani, primesc și indemnizații zilnice, la zile de naștere și de sărbători.

Conform ultimelor date oficiale de la finele anului 2020, în Republica Moldova activau peste 400 de asistenți parentali profesioniști, dintre care 332 de APP-iști au fost aprobați cu intervenția noastră directă.