Reintegrare

Reintegrarea este procesul de reîntoarcere a copilului în familia sa biologică sau extinsă care anterior a fost separat de familia sa prin plasamentul lui într-o instituţie specializată sau alte forme de protecţie alternative.

Ce este reintegrarea?

Reintegrarea este procesul de reîntoarcere a copilului în familia sa biologică sau extinsă care anterior a fost separat de familia sa prin plasamentul lui într-o instituţie specializată sau alte forme de protecţie alternative. Conform legislaţiei Republicii Moldova, plasamentul copilului într-o instituţie are caracter temporar, iar autorităţile competente trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura copilului o formă de protecţie de tip familial (tutelă, adopţie, asistenţă parentală profesională, casă de copii de tip familial), în cazul când reintegrarea lui în familia biologică şi extinsă este imposibilă.(Legea 140 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi)

CCF Moldova în procesul de reintegrare are ca scop sprijinul familial, fie că este vorba de lucru cu familia biologică sau extinsă pentru a reîntoarce copilul instituţionalizat în mediul său natural.  Din acest motiv principiul de lucru în procesul de reintegrare este abordarea individuală a familiei, ceea ce presupune că nevoile de intervenţie la fiecare familie sunt diferite.

  • Sprijinul oferit:
  • consiliere psihologică
  • consiliere juridică
  • suport material
  • servicii de mediere a accesului la prestaţii sau indemnizaţii sociale conform legislaţiei în vigoare; la serviciile medicale; la serviciile de educaţie din comunitate; la angajarea în câmpul muncii, etc.

Nici o familie nu iese din problemele sale peste noapte, de aceea procesul de reintegrare a copilului este de durată. Vrem să menţionăm că o etapă extrem de importantă, am spune chiar vitală în urmărirea succesului reintegrării este monitorizarea situaţiei copilului şi familiei. Monitorizarea fiind procesul de vizitare regulată, evaluare a stării de bine a copilului şi familiei, identificarea unor semne de alarmă și intervenția timpurie pentru a o ajuta să ajungă la un anumit nivel de normalitate socială. Doar prin monitorizare frecventă putem asigura bunăstarea copilului, reîntors în familie și stabilitatea succesului. De multe ori etapa de monitorizare durează până la 2 ani, iar în cazurile mai dificile şi mai mult.

Rezultate:  

Din 2008 până în 2020, CCF/HHC Moldova a reuşit să reintegreze în familiile biologice și extinse peste 1504 de copii.