Eveniment de anvergură la Bălți organizat de CCF și UNICEF

Bălți, 17 februarie 2016 –  CCF Moldova – Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Organizația CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, reprezentant al Hope and Homes for Children Marea Britanie (HHC) lansează azi la Bălți un proiect care aspiră să reducă numărul copiilor de vârstă mică și a celor cu dizabilități în instituțiile rezidențiale din țară, inclusiv la Centrul de plasament temporar și reabilitare pentru copiii de vârstă fragedă din municipiul Chișinău.

Proiectul, în valoare totală de 425,800 Euro, va sprijini familiile vulnerabile cu copii cu vârsta 0-3 ani. În următorii doi ani vor fi create două creșe sociale pentru copii de la 4-6 luni în suportul familiilor și pentru a preveni separarea. Totodată, echipa CCF/HHC va sprijini 25 de familii de asistenți parentali profesioniști specializați în îngrijirea copiilor sub vârsta de 3 ani și a celor cu dizabilități. Pentru un număr total de 45 de copii din cadrul Centrului de plasament temporar și reabilitare pentru copii din Bălți vor fi identificate forme de protecție de tip familial, iar în locul serviciului rezidențial vor fi create servicii sociale și medicale pentru sprijinirea familiilor cu copii în dificultate. Proiectul va contribui și la completarea legislației privind intervențiile pentru ajutorarea părinților vulnerabili și a copiilor lor, va instrui profesioniștii la nivel local, astfel ca numărul cazurilor de abandon al copiilor de vârstă mică să fie redus la minimum posibil.

Proiectul va prevedea și lansarea unei campanii ample de comunicare menite să recruteze asistenți parentali profesioniști pentru copii mici care nu au o familie.

Proiectul este o continuare a inițiativei de reducere a numărului copiilor în instituții rezidențiale și creștere a numărului de copii reintegrați în familii. De la începutul reformării sistemului rezidențial de protecție a copilului din Moldova, numărul copiilor plasați în instituții s-a diminuat de la 11,500 (2007) la 3,800 (2014). Totuși, dezinstituționalizarea decurge mai dificil în cazul copiilor de vârstă mică 0-3 ani și a copiilor cu dizabilități, de aceea sunt necesare eforturi comune suplimentare pentru a continua mersul reformelor. În acest sens, un memorandum cuadrilateral de cooperare între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, UNICEF și CCF/HHC Moldova urmează a fi semnat pentru a facilita procesul de implementare a proiectului.  Inițiativa se înscrie în prioritățile UNICEF de a asigura protecția și accesul copiilor de vârstă fragedă la un mediu familial, cu prioritatea Guvernului de a stopa gradual instituționalizarea copiilor până la 3 ani, potrivit Strategiei pentru protecția copilului 2014-2020, și presupune armonizarea cu standardele europene.

Despre activitatea CCF/HHC la Centrul de plasament temporar și reabilitare pentru copiii de vârstă fragedă din municipiul Chișinău:   

Centrul de plasament temporar și reabilitare pentru copii mun. Bălți se află în subordinea Ministerului Sănătății. CCF/HHC Moldova a început reformarea acestei instituții în septembrie 2013, la acel moment acolo fiind plasați 75 de copii.

Obiective:

  • Reformarea sistemului de protecţie a copilului în Municipiul Bălți și regiunile nordice prin prevenirea separării copilului de mediu familial şi dezvoltarea serviciilor alternative îngrijirii rezidenţiale (asistenţă parentală profesionistă, casă de copii de tip familial)
  • Asigurarea calităţii serviciilor prin consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul protecţiei copilului şi domenii conexe

În toamna 2013 au fost evaluați copiii, vizitate și evaluate familiile lor, au fost dezvoltate planuri individualizate de asistență  și a început procesul de reintegrare. Până în prezent, CCF/HHC Moldova împreună cu autoritățile tutelare teritoriale din 13 raioane din regiunea nord, au dezinstituționalizat 130 copii (58 copii au mers în familiile biologice, 15 – în plasament familial, 29 – adopție, 20 – APP/CCTF, 7 – alte centre, 1 – deces)

Actualmente, în instituție încă se mai află 34 copii. Lipsește moratoriul la noi intrări (nu este oprită intrarea copiilor în instituție), sunt dezvoltate insuficient sau lipsesc serviciile sociale, se aprofundează riscurile sociale –  din aceste cauze copiii continuă să fie plasați aici.

Prevenirea instituționalizării copiilor de vârstă mică din regiunea de nord a țării este un alt domeniu cheie în care s-a implicat CCF/HHC Moldova. 158 copii din 13 raioane, inclusiv mun. Bălți, au fost susținuți să rămână în familiile lor și să nu ajungă la casa de copii.

CCF/HHC Moldova împreună cu autoritățile publice locale din Bălți lucrează la dezvoltarea de servicii alternative – în februarie 2015 a fost lansat un serviciu de zi pentru copiii sub vârsta de 3 ani, care are drept scop prevenirea abandonului și separării copiilor de familie. 22 copii din mun. Bălți au beneficiat de acest serviciu până în prezent.

Mie, 02/17/2016 - 12:22
Donează ACUM!
Devino patron CCF Moldova www.patreon.com/ccfmoldova
Alte articole
#niciodatasingur
Tatiana Miron: În loc să primesc cadouri tradiționale, vă invit să vă alăturați într-o acțiune specială
Suma colectată
450 lei
100%
Suma necesară:
450 lei
Ana Sîrbu: Îmi doresc ca fiecare copil să aibă un ACASĂ
Suma colectată
1.400 lei
100%
Suma necesară:
1.400 lei
Bogdan Ghieș - ziua de naștere nu este numai despre a primi, dar și despre a dărui
Suma colectată
0 lei
0%
Suma necesară:
22.000 lei