Termeni de referință pentru angajarea unui expert/unor experți pe domeniul de acreditare a modulelor de formare, în vederea consolidării capacității organizației pe domeniul de acreditare în calitate de prestator de instruire

În perioada 2021-2023, CCF Moldova în parteneriat cu Misiunea socială Diaconia și cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale implementează proiectul Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul Protecției copilului din Republica Moldova finanțată de CARITAS Austria.

Proiectul își propune să contribuie în mod direct la îmbunătățirea răspunsului sistemului de protecție a copilului în Moldova, un sistem capabil să răspundă în mod adecvat la problemele de protecție a copilului și să ofere servicii de protecție de înaltă calitate pentru copiii vulnerabili și familiile lor. În acest scop, proiectul se concentrează pe două componente-cheie: 1. creșterea capacității profesioniștilor din domeniul protecției copilului de a identifica, evalua și răspunde în mod corespunzător la cazurile de protecție a copilului și de a asigura ulterior o îngrijire adecvată și o siguranță și securitate pentru copii și 2. creșterea capacității Agenției Naționale de Asistență Socială

Prin urmare, accentul se va pune în continuare pe consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul asistenței sociale care sunt responsabili de gestionarea problemelor legate de protecția copilului, consolidând în același timp capacitatea organismului guvernamental central responsabil în general de punerea în aplicare a protecției copilului.  Consolidarea capacității se face prin activități de formare și ședințe de mentorat.

Pe parcursul proiectului, CCF Moldova a elaborat o serie de module de training destinate specialiștilor din sistemul de protecție a copilului. Aceste module au fost create pentru a răspunde cerințelor stabilite în conformitate cu legislația și au fost testate în cadrul unor instruiri cu scopul de a dezvolta capacitățile profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului.

Procesul de acreditare nu a fost stabilit, iar reforma RESTART a introdus schimbări semnificative în abordarea acreditării, potrivit căreia, furnizorii de formare publici/privați urmează să fie acreditați de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), o entitate din cadrul Ministerului Educației, responsabilă de acreditarea tuturor programelor educaționale din Moldova. Astfel, organizațiile neguvernamentale, inclusiv CCF Moldova, au o oportunitate de a acumula cunoștințe și expertiza necesară pentru a realiza cu succes procesul de acreditare și pentru a asigura un proces sustenabil.

CCF Moldova contactează experți/expert pe domeniul de consolidare a capacității organizației în procesul de acreditarefacilitarea procesul de acreditare a modulelor elaborate și pilotate. Scopul final fiind consolidarea capacității organizației în domeniul formării și furnizarea de instruiri de calitate în domeniul social, respectând standardele de calitate.

Expertul/experții vor oferi ghidare și instruire pentru a consolida organizația pe domeniul de acreditare în calitate de prestator de instruire, în conformitate cu cerințele Ministerului Educației. Aceste sarcini vor include:

 1. Consolidarea capacităților CCF Moldova în ceea ce privește procesul de acreditare la ANACEC.

 2. Revizuirea minim a unui modul de instruire și furnizarea de recomandări pentru a se conforma cerințelor de acreditare.

 3. Suport în obținerea acreditării pentru cel puțin un modul elaborat, prin pregătirea și depunerea documentației necesare către instituția de acreditare.

   

  Sarcini și livrabile:

Descrierea sarcinilor din cadrul serviciilor de consultanță

Produsele livrate

Timp estimativ, zile

1. Descrierea procedurii de acreditare și livrarea unui atelier de lucru (4 ore) cu echipa CCF Moldova cu privire la procesul de acreditare

Etapele procesului de acreditare descrise

Atelier de lucru livrat

 

1

2. Revizuirea unui modul de instruire CCF  și elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățire

Recomandări de 

acreditarea specificate

 

2

3. Pregătirea unui modul de instruire a CCF Moldova și depunerea întregului pachet către instituția de acreditare.

 

Pachet modul 

depus la ANACEC

 

3

Număr maxim de zile  – 6;

Cerințe pentru consultanți (persoane fizice / persoane juridice):

 • Studii superioare, preferabil în domenii socio-educațional;

 • Cunoașterea legislației și a reglementărilor aplicabile în domeniul acreditării, în special cele legate de acreditarea programelor de instruire, a sistemului de instruire inițială și continuă sub ANACEC/Ministerul Educației;

 • Experiență relevantă în procesul de acreditare a programelor de instruire sau a modulelor de instruire, precum și a prestatorilor de instruire;

 • Cunoștințe și competențe de predare pentru a ghida organizația în procesul de acreditare;

 • Capacități analitice;

 • Abilități tehnice de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.

 • Bune abilitați de comunicare și raportare;

Perioada de contractare a serviciilor de consultanță 

Perioada de prestare a serviciilor de consultanță este Noiembrie-Decembrie 2023.

Modalitatea de aplicare

Candidații interesați pot trimite CV-ul, cu mențiunea a două persoane de referință (preferabil angajatori), oferta tehnică și financiară la adresa de email: livia.marginean@ccfmoldova.org, până la data de 15 noiembrie 2023. Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

Dispoziții finale

Organizația CCF Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili. 

CCF Moldova se ghidează de o politică de protecție a copilului și de politica privind prevenirea exploatării și abuzului sexual; experții vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia. 

Lun, 10/16/2023 - 10:35
Donează ACUM!
Devino patron CCF Moldova www.patreon.com/ccfmoldova
Alte articole
#niciodatasingur
Tatiana Codreanu: Singură nu voi avea forța care o putem avea împreună!
Suma colectată
5.583 lei
112%
Suma necesară:
5.000 lei
Ana Sîtnic: Să ne unim forțele pentru a-i cumpăra un acordeon Mariei
Suma colectată
5.350 lei
36%
Suma necesară:
15.000 lei
Ana Sîrbu: Îmi doresc ca fiecare copil să aibă un ACASĂ
Suma colectată
1.400 lei
100%
Suma necesară:
1.400 lei