TERMENI DE REFERINȚĂ pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea evaluării situației actuale privind plasamentul copiilor cu dizabilități în servicii alternative de tip familial

Termeni de referință pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea evaluării situației actuale privind plasamentul  copiilor cu dizabilități în servicii alternative de tip familial și stabilirii nevoilor pentru dezvoltarea  sustenabilă și eficientă a  serviciului  Asistență Parentală Profesionistă specializat. Studiul  va fi  realizat în contextul pilotării Modelului de serviciu ”Asistență Parentală Profesionistă Specializată” (APP specializat) în ATAS Ialoveni

I. Informație de context 

Changing the Way We Care (CTWWC) este o inițiativă globală lansată în octombrie 2018 cu scopul de a promova îngrijirea familială sigură și protectoare pentru toți copiii din instituții rezidențiale sau cei în situație de risc de separare de familiile lor, prin consolidarea familiilor, reformarea sistemelor naționale de îngrijire a copiilor și schimbarea angajamentelor la nivel național, regional și global. CTWWC este implementat de Catholic Relief Services și Maestral International LLC, în colaborare cu parteneri globali, naționali și locali care conlucrează pentru a schimba modul în care îngrijim copiii din întreaga lume. 

În Republica Moldova scopul CTWWC este de a contribui la finalizarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din instituțiile rezidențiale și de a consolida familiile și serviciile de tip familial, astfel încât copiii să se bucure de un mediu de îngrijire sigur și protector. 

II. Contractarea serviciilor de consultanță și cercetare 

Solicitarea  serviciilor de consultanță derivă din obiectivele de politici naționale și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova:

Programul Național pentru Protecția a Copilului pe anii 2022-2026 prevede:

”Consolidarea serviciilor de îngrijire alternativă de tip familial și asigurarea disponibilității și accesibilității acestora pentru fiecare copil, la necesitate, în vederea asigurării unui volum al cheltuielilor alocate în bugetele locale pentru serviciile de îngrijire alternativă de tip familial de 170 mil.lei în 2026 față de 85 mil. lei în 2020 și a creșterii ponderii copiilor în servicii de plasament de tip familial de la 83,4% la 95% în aceeași perioadă”.

Programul de asociere UE-Republica Moldova pentru anii 2022-2027 prevede  ”continuarea dezinstituționalizării copiilor și asigurarea faptului că numărul copiilor din instituții este redus treptat la „0”, iar astfel că dezinstituționalizarea este finalizată, dezvoltând totodată forme alternative de îngrijire.”, iar Avizul Comisiei Europene privind cererea RM de aderarea la UE face referire la faptul că ”Numărul de bebeluși și copii cu dizabilități care se află în instituții rezidențiale este îngrijorător”.

 Conform raportului CER[1]  in anul 2022, din 1057 de copii plasați în APP sau CCTF, 122 de copii (11,54%) au dizabilități, iar dintre ei  32 (sau 3%) au dizabilități severe.

În acest context, Inițiativa Globală CTWWC în parteneriat cu CCF Moldova,  Keystone Moldova si Parteneriate pentru Fiecare Copil vor sprijini Ministerul Muncii și Protecției Sociale, autoritățile administrației publice locale și structurile teritoriale de asistență socială în procesul de pilotare a unui Model  sustenabil și eficient de  APP,  specializat pentru  copiii cu dizabilități. 

Procesul de pilotare se va desfășura în perioada 2023-2025 în 4 raioane: Ialoveni, Dubăsari, Criuleni și Strășeni, toate parte a Agenției Teritoriale Asistență Socială (ATAS)  Ialoveni. Modelul de APP specializat prevede plasamentul în îngrijire alternativă de tip familial a unui număr de până 20 de copii din 4 instituții rezidențiale evaluate în cadrul Inițiativei Globale CTWWC în perioada 2021.

În vederea fundamentării conceptului de pilotare expertul va efectua analiza situației actuale a Serviciilor  APP/CCTF pentru copiii cu dizabilități și identificarea nevoilor de dezvoltare ale acestora in conformitate cu cele mai bune practici si standarde internaționale.

 În acest scop, CCF Moldova recrutează un expert/grup de experți  pentru analiza situației actuale, a barierelor și necesităților pentru dezvoltarea serviciului social APP specializat pentru îngrijirea copiilor cu dizabilități.

Obiectivele evaluării prevăd:

 1. Identificarea ariilor de intervenție pentru dezvoltarea și consolidarea serviciului APP specializat pentru îngrijirea copiilor cu dizabilități severe;
 2. Identificarea nevoilor și provocărilor în plasamentul și îngrijirea de tip familial a copiilor cu dizabilități;
 3. Analiza potențialului raioanelor din ATAS Ialoveni de a dezvolta APP specializat. 

Aspecte cheie care urmează să fie analizate:

 1. Analiza nevoilor copiilor cu dizabilități plasați în APP/CCTF și de furnizare a serviciilor integrate: medicale, educaționale și a altor categorii de servicii sociale - Echipă mobilă, Asistență personală,  Respiro, Centre de zi, etc din perspectiva APP/PE (părinților-educatori) care au în îngrijire copii cu dizabilități si din perspectiva prestatorilor de servicii APP;

 2. Analiza situației și nevoilor de dezvoltare a serviciului de APP specializat în ATAS  Ialoveni cu referire la: capacitatea serviciului, resursele umane și nevoile de formare, de supervizare și mentorat, suport comunitar, de colaborare intersectorială, procesul de  recrutare  și condițiile de motivare financiară a personalului,  etc. 

Metodologia cercetării și chestionarele pentru studiile calitative vor fi elaborate de expertul  contractat, consultate și validate în cadrul CTWWC. Studiile calitative vor include patru Focus Group-uri: 

 • doua FGD cu Asistenți Parentali Profesioniști (APP)/Părinți-Educatori(PE) cu experiență în îngrijirea copiilor cu dizabilități 

 • un FGD cu APP/PE care nu au experiență în îngrijire copii cu dizabilități 

 • un FGD cu prestatorii de servicii de APP din raioanele pilot.

Totodată,  la nevoie,  se vor realiza interviuri cu alte părți relevante din sectoarele sănătate, educație și alte servicii de suport. 

Scopul final al acestei evaluări este formularea unor concluzii și recomandări care să contribuie la proiectarea unui model pilot de bune practici pentru furnizarea de Asistență Parentală Profesionistă specializată pentru copii cu dizabilități, care ulterior să fie implementat la scară națională pentru a contribui la creșterea calității vieții copiilor cu dizabilități; la respectarea dreptului acestora de a trăi    într-un mediu familial și de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o pot atinge.

III. Sarcini și Livrabile 

Descrierea sarcinilor pentru  serviciile de consultanță

Produsele livrate

Timp estimativ, număr zile

1. Elaborarea și consultarea metodologiei pentru analiza 

Ghid de interviu

Chestionare pentru  FGD 

2

2. Colectarea datelor calitative

Date brute   

4

3. Elaborarea raportului 

Raport inițial 

6

4. Definitivarea raportului, a sumarului executiv si PPP (Română și Engleză) 

PPP

Raport final, 

sumar executiv 

PPP (Română și  Engleză)

3

5. Prezentarea principalelor constatări și recomandări în cadrul ședinței cu părțile interesate

Eveniment 

1

Total

 

16 zile

IV. Cerințe pentru consultanți (persoane fizice / persoane juridice):

 • Studii superioare, preferabil în domenii socio-umane (persoane fizice);

 • Min. 5 ani de experiența[2] de participare în evaluări și cercetări sociale și educaționale (exemple de sarcini similare); (persoane fizice și juridice);

 • Experiență de realizare a evaluărilor cu participarea persoanelor cu experiență trăită, cunoașterea și aplicarea procedurilor și cerințelor etice și de protecție a copilului;

 • Cunoștințe a sistemului național de protecție socială și politicilor existente; în particular a serviciului social APP 

 • Capacități analitice;

 • Excelente abilități de planificare și organizare;

 • Abilitatea de a lucra independent și în cadrul echipei.

 • Cunoașterea excelentă a limbii engleze va fi considerat un avantaj;

 • Cunoașterea obligatorie a limbilor română și rusă;

 • Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.

 • Bune abilitați de comunicare și raportare;

V. Perioada de contractare a serviciilor de consultanță 

Perioada de prestare a serviciilor de consultanță este Noiembrie-Decembrie 2023. 

CCF Moldova va asigura transportul consultanților, pentru realizarea cercetării, în conformitate cu condițiile agreate.

VI. Modalitatea de colaborare cu echipa CCF Moldova 

Serviciile de consultanță vor fi coordonate și monitorizate de CCF Moldova și CTWWC.

Totodată, CCF Moldova va asigura accesul la Rapoartele și Studiile relevante contextului cercetării, realizate de către de partenerii locali și internaționali în cadrul  inițiativei globale  CTWWC,   disponibile în rețeaua comună de resurse informaționale  și date colectate de la autoritățile de resort.

VII. Modalitatea de aplicare

Candidații interesați pot trimite CV-ul, cu indicarea  a două persoane de referință  pentru recomandări (preferabil angajatori), precum și oferta tehnică și financiară  la adresa de email: livia.marginean@ccfmoldova.org , până la data de 15 noiembrie 2023.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

VIII. Dispoziții finale

Organizația CCF Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili. 

CCF Moldova în activitatea sa aplică proceduri de protecție a copilului, prevenire a exploatării și abuzului sexual, de protecție a datelor cu caracter personal, conform cadrului normativ național, respectiv  experții vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acestora. 

[1] https://social.gov.md/wp-content/uploads/2023/04/Raport-statistic-anual-nr.-103-Copii-aflati-in-situatie-de-risc-si-copii-separati-de-parinti-in-anul-2022.pdf

[2] Cel puțin unul dintre membrii consorțiului

Joi, 10/19/2023 - 08:17
Donează ACUM!
Devino patron CCF Moldova www.patreon.com/ccfmoldova
Alte articole
#niciodatasingur
Tatiana Codreanu: Singură nu voi avea forța care o putem avea împreună!
Suma colectată
5.583 lei
112%
Suma necesară:
5.000 lei
Ana Sîtnic: Să ne unim forțele pentru a-i cumpăra un acordeon Mariei
Suma colectată
5.350 lei
36%
Suma necesară:
15.000 lei
Ana Sîrbu: Îmi doresc ca fiecare copil să aibă un ACASĂ
Suma colectată
1.400 lei
100%
Suma necesară:
1.400 lei